Taneks Kâğıt Sanayi Ürünleri Tic. ve San. LTD. ŞTİ. olarak faaliyet alanında iç ve dış pazardaki müşteri beklentilerini en yüksek tatmin düzeyinde karşılayan ürünleri sürdürülebilir kalkınma kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Seçtiğimiz güvenilir hammaddelerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda çevreye duyarlı, ileri teknoloji ile kaynakları verimli ve etkin kullanarak faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri belirleyip denetim altına alıyoruz.

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak periyodik gözden geçirmelerle etkinliğimizi sürekli iyileştiriyor, yönetim sistemi performansını en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Tesisimizden kaynaklanan atıkların mümkün olduğu kadar geri kazanımını sağlamayı, gelişen teknolojiyi takip edip firmamızın verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı hedefliyoruz.

Tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim kurarak kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.

Ekip olarak kuruluş ve proses hedeflerine ulaşılması, proseslerimizin öz değerlendirme süreci ile periyodik gözden geçirilerek performansımızı geliştirecek önleyici ve iyileştirici yaklaşımları belirliyor, bunların takibini yapıyoruz.

Çalışanların memnuniyetini sağlamak, süreçlere olan katılımlarını desteklemek, çalışanlardan gelen taleplerle ilgilenerek uygun çözümler üretmek ve bu sayede firmamıza olan aidiyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla ürün üretmenin yollarını arayıp sürekli gelişime ve sürekli iyileşmeye odaklıyız.

Ürün çeşitliliğimizi arttırarak müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde karşılamaya çalışmaktayız.

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğiyle birlikte, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, müşteri odağı ve liderlik unsurlarını esas alan, güvenilir ürünlerin üretilmesi, sektörümüzde kalite açısından lider örnek bir kuruluş olmak için tüm yeteneklerimizi geliştirerek çalışmaktayız.

GENEL MÜDÜR

ULAŞ ARDA GÜRTUNCA