Taneks Kâğıt Sanayi Ürünleri Tic. ve San. LTD. ŞTİ. olarak, baskısız kendinden yapışkanlı kâğıt etiket, baskılı kendinden yapışkanlı kâğıt etiket, baskılı kendinden yapışkanlı plastik film etiket imalatı yapmaktayız. Sunduğumuz her ürünün kalitesinin devamlılığını sağlar, işimizin her aşamasında çalışmalarımızı çevre faktörlerini göz önüne alarak gerçekleştirir, toplum için çevresel kaynak kullanımını benimseriz.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve toplama saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Küresel kaynakların korunması, sürdürülebilir kaynaklardan yararlanılması, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasının sağlanması,
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincinin arttırılması konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Sürekli gelişmeyle kirlenmenin önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması ve mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesinin sağlanması,
  • Çevresel risklerin belirlenerek, bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması,
  • Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi paylaşımlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Çevre amaçlarının, hedeflerinin belirlenmesi, çalışmalarımızın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi,
  • Çevre Boyutları ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi başlıca sorumluluğumuzdur.

Taneks Kâğıt Sanayi Ürünleri Tic. Ve San. LTD. ŞTİ. olarak Çevre Politikamızı oluşturmuş ve uygulamakta olup Çevre Yönetim Sistemini müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve tüm iş ortaklarımızla aynı gayede buluşmak amacıyla internet sitemizde beyan ederek periyodik olarak gözden geçirerek sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

GENEL MÜDÜR

ULAŞ ARDA GÜRTUNCA